АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПРИОРІТЕТ"

Телефон

(067) 61-90-444

Представництво інтересів

*Представництво інтересів (позивача, відповідача, третіх осіб, заявників та інших заінтересованих осіб в справах , що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, податкових, митних, трудових, господарських, банківських та інших правовідносин).

Згідно ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових, податкових, митних, господарських, банківських та інших правовідносин.

Суди розглядають справи в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

Цивільно-правовий комплекс охоплює дуже велике коло правових питань.

Якщо ви вирішили захищати свої права та законні інтереси шляхом подання позову, то вам без професійної допомоги не обійтись, оскільки саме складення позовної заяви потребує чималих знань. Навіть серед так званих юристів практиків чимало зустрічається помилок. Наприклад, не коректна вимога закладена в позовну заяву (вимога позивача до відповідача звернена через суд) буде не в бажану сторону спрямовувати судову діяльність. Згідно ст. 121 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п’яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Крім цього, заява повертається у випадках, коли:

1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;

2) заяву подано недієздатною особою;

3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

4) справа не підсудна цьому суду;

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України;

6)подана заява без дотримання порядку, визначеного частиною третьою  статті 118 ЦПК України.

Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.

Тому головною запорукою прийняття очікуваного судового рішення є скрупульозна робота ще з стадії до судового розгляду.

Адвокатським бюро здійснюється кваліфікована допомога при виникненні конфліктних ситуацій, які тягнуть за собою сімейні спори між подружжям, батьками і дітьми, а також іншими членами сімї.